فایل های تصویری محرم 91 حاج حسن خلج مسجد حضرت امیر علیه السلام 

ضبط شده از تلویزیون (کیفیت فایل ها در حد متوسط است)

شب دوم :     حاج حسن خلج ، صدای گریه تو پیر کرده عالم را (مناجات) [تصویری] |مشاهده در آپارات

شب سوم :   حاج حسن خلج ، روضه حضرت رقیه سلام الله علیها [تصویری] |مشاهده در آپارات

شب سوم :   حاج حسن خلج ، ببارد زغم چشم بارانیم (سینه زنی) [تصویری] |مشاهده در در آپارات

شب چهارم :  حاج حسن خلج ، مردم بیاید مهمونی شاه جهانه (روضه) [تصویری] |مشاهده در آپارات

شب چهارم :  حاج حسن خلج،ببین سر به زیر و حقیر آمدم(سینه زنی)[تصویری] |مشاهده در آپارات

شب پنجم :   حاج حسن خلج،ابرای چشمام گرفته تر از ابرای صحرا(سینه زنی)[تصویری] |مشاهده در آپارات

شب ششم : حاج حسن خلج ،افتاده بر تنم لرزه دیدم نیزه روی نیزه (سینه زنی)[تصویری] |مشاهده در آپارات

شب هفتـم : حاج حسن خلج ، گهواره بی قراره چشم به راه نگاره (روضه) [تصویری] |مشاهده در آپارات

شب هفتـم : حاج حسن خلج ، دگر نشنوم گفتگوی تو را (سینه زنی) [تصویری] |مشاهده در آپارات

شب هشتم : حاج حسن خلج ، دیدی افتادی از پا جان من پاشو بابا (روضه) [تصویری] |مشاهده در آپارات

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه ششم آذر 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه ششم آذر 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه ششم آذر 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه ششم آذر 1391

حاج حسن خلج ، محفل شیرخوارگان حسینی 1391

روضه حضرت علی اصغر با نوای حاج حسن خلج در محفل شیرخوارگان حسینی مصلی تهران (جمعه هشتم محرم ۱۳۹۱) ، اختصاصی نوای خلج (کپی با ذکر منبع مجاز است)

حاج حسن خلج ، روضه حضرت علی اصغر علیه السلام

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم آذر 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|جمعه سوم آذر 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|پنجشنبه دوم آذر 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|چهارشنبه یکم آذر 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|سه شنبه سی ام آبان 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه بیست و نهم آبان 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه بیست و هفتم آبان 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|جمعه بیست و ششم آبان 1391

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه پانزدهم آبان 1391

حاج حسن خلج شب عاشورا محرم 1390

روضه و سینه زنی شب عاشورا محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|جمعه هجدهم آذر 1390

حاج حسن خلج شب تاسوعا محرم 1390

روضه و سینه زنی شب تاسوعا محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|چهارشنبه شانزدهم آذر 1390

حاج حسن خلج شب هشتم محرم 1390

روضه و سینه زنی شب هشتم محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|چهارشنبه شانزدهم آذر 1390

حاج حسن خلج شب هفتم محرم 1390

روضه و سینه زنی شب هفتم محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|چهارشنبه شانزدهم آذر 1390

حاج حسن خلج شب ششم محرم 1390

روضه و سینه زنی شب ششم محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه دوازدهم آذر 1390

حاج حسن خلج شب پنجم محرم 1390

روضه و سینه زنی شب پنجم محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه دوازدهم آذر 1390

حاج حسن خلج شب چهارم محرم 1390

روضه و سینه زنی شب چهارم محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه دوازدهم آذر 1390

حاج حسن خلج شب سوم محرم 1390

روضه و سینه زنی شب سوم محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|سه شنبه هشتم آذر 1390

حاج حسن خلج شب دوم محرم 1390

روضه و سینه زنی شب دوم محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه هفتم آذر 1390

حاج حسن خلج محرم 1390

روضه و سینه زنی شب اول محرم 1390 (1433 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه ششم آذر 1390

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب دهم محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب نهم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب هشتم محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب هفتم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب ششم محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب پنجم محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب چهارم محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب سوم محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب دوم محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج شب اول محرم 1389  

روضه و سینه زنی شب اول محرم 1389 (1432 ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه چهارم دی 1389

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب عاشورا محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه چهاردهم دی 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب تاسوعا محرم ۱۳۸۸ ( ۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه چهاردهم دی 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب هشتم محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۳ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب 

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه چهاردهم دی 1388

 

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب هفتم محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه چهاردهم دی 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب ششم محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|دوشنبه چهاردهم دی 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب پنجم محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|سه شنبه یکم دی 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب چهارم محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|سه شنبه یکم دی 1388

 

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب سوم محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب دوم محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب اول محرم ۱۳۸۸ (۱۴۳۱ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|شنبه بیست و هشتم آذر 1388

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب عاشورا محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه.ق) با نوای حاج حسن خلج

اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه یازدهم اسفند 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب تاسوعا محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه.ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه یازدهم اسفند 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب هشتم محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه یازدهم اسفند 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب هفتم محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج

اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه یازدهم اسفند 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب ششم محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه یازدهم اسفند 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب پنجم محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه یازدهم اسفند 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب چهارم محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه یازدهم اسفند 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب سوم محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب دوم محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1388

روضه و سینه زنی شب اول محرم ۱۳۸۷ (۱۴۳۰ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج 

 اجرا شده در مسجد حضرت امیر (ع) تهران

در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387
برچسب‌ ها: محرم, محرم 1387

حاج حسن خلج محرم 1385

گلچین روضه محرم و صفر 1385 با نوای حاج حسن خلج در ادامه مطلب

| نویسنده : Navaye Khalaj | موضوع : ایام ماه محـــرم|چهارشنبه یازدهم دی 1387
برچسب‌ ها: محرم, صفر, محرم 1385, صفر 1385